Người không hiểu sự im lặng của bạn có ...


Người không hiểu sự im lặng của bạn có thể sẽ chẳng hiểu lời của bạn đâu.
-
He who does not understand your silence will probably not understand your words.

Elbert Hubbard

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

im lặng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915
© 2012 Danh ngôn cuộc sống