Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người không đọc không có ưu thế gì hơn ...


Người không đọc không có ưu thế gì hơn người không biết đọc.
-
A person who won't read has no advantage over one who can't read.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sách

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống