Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người không dễ gặp nguy hiểm là người ...


Người không dễ gặp nguy hiểm là người ngay cả lúc an toàn cũng vẫn luôn luôn thận trọng.
-
One is not exposed to danger who, even when in safety is always on their guard.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

an toànnguy hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đừng sống cho người khác coi. Và đừng coi người khác mà sống!

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống