Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người không dễ gặp nguy hiểm là người ...


Người không dễ gặp nguy hiểm là người ngay cả lúc an toàn cũng vẫn luôn luôn thận trọng.
-
One is not exposed to danger who, even when in safety is always on their guard.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

an toànnguy hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống