Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người không coi trọng sự thật trong những ...

Người không coi trọng sự thật trong những vấn đề tiểu tiết cũng không thể

Người không coi trọng sự thật trong những vấn đề tiểu tiết cũng không thể tin cậy được trong việc lớn.
-
Anyone who doesn't take truth seriously in small matters cannot be trusted in large ones either.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios

Danh ngôn hiện tại

"Đó là cái số", câu cửa miệng của những trái tim yếu đuối! "Đó là cái số", lời xin lỗi u ám cho mọi sai lầm! Kẻ mạnh và chân chính không chấp nhận số phận.

Edward Bulwer-Lytton

© 2012 Danh ngôn cuộc sống