Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người khôn không thích kẻ ngu, người tỉnh ...


Người khôn không thích kẻ ngu, người tỉnh không thích kẻ say.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

rượu chè

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống