Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người khôn biết biến cơ hội thành của ...


Người khôn biết biến cơ hội thành của cải.
-
A wise man turns chance into good fortune.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống