Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người học trò luôn luôn bắt đầu bằng ...


Người học trò luôn luôn bắt đầu bằng cách tìm ra khiếm khuyết, nhưng nhà học giả thấy ưu điểm trong mọi thứ.
-
The learner always begins by finding fault, but the scholar sees the positive merit in everything.

Hegel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học sinh

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/8/1770
Ngày mất: 14/11/1831
© 2012 Danh ngôn cuộc sống