Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người hay lý tưởng hóa là người khi thấy ...


Người hay lý tưởng hóa là người khi thấy hoa hồng thơm hơn cải bắp, kết luận rằng nó cũng nấu súp ngon hơn.
-
An idealist is one who, on noticing that a rose smells better than a cabbage, concludes that it will also make better soup.

Henry Louis Mencken

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 12/9/1880
Ngày mất: 29/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống