Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người giỏi bao biện hiếm khi giỏi bất ...


Người giỏi bao biện hiếm khi giỏi bất cứ điều gì khác.
-
He that is good for making excuses is seldom good for anything else.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tài năng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống