Người giỏi bao biện hiếm khi giỏi bất ...


Người giỏi bao biện hiếm khi giỏi bất cứ điều gì khác.
-
He that is good for making excuses is seldom good for anything else.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tài năng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống