Người ghìm chân bạn không phải con người ...


Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.
-
It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườibản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống