Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người đợi vận may chẳng bao giờ chắc ...


Người đợi vận may chẳng bao giờ chắc về bữa tối.
-
He that waits upon fortune, is never sure of a dinner.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

vận may

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống