Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người đi quá nhanh sẽ đến quá ...


Người đi quá nhanh sẽ đến quá muộn.
-
He gets through too late who goes too fast.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống