Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người đi nhiều hiểu biết ...


Người đi nhiều hiểu biết nhiều.
-
He that travels much knows much.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống