Người đàn ông nên luôn xem xét bao nhiêu ...

Người đàn ông nên luôn xem xét bao nhiêu thứ anh ấy đã có hơn

Người đàn ông nên luôn xem xét bao nhiêu thứ anh ấy đã có hơn anh ấy muốn.
-
A man should always consider how much he has more than he wants.

Joseph Addison

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đàn ông

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 1/5/1672
Ngày mất: 17/6/1719

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc đời càng phức tạp thì những niềm vui sống càng đơn giản.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống