Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người có ý chí vượt qua tất cả sự ...


Người có ý chí vượt qua tất cả sự nặng nhọc có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào.
-
The person who has the will to undergo all labor may win any goal.

Menander

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 342 BC
Ngày mất: 291 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống