Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người có tài lao động, thiên tài sáng ...


Người có tài lao động, thiên tài sáng tạo.
-
Talent works, genius creates.

Robert Schumann

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 8/6/1810
Ngày mất: 29/7/1856

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống