Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người có phẩm chất đạo đức hoàn hảo ...


Người có phẩm chất đạo đức hoàn hảo sẽ không có được gì; người vĩ đại tự tước mất bản thân minh.

Trang Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 365 AC
Ngày mất: 286 AC

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu nơi hai trái tim hòa nhập tạo nên cùng một ý nguyện.

Edmund Spenser

© 2012 Danh ngôn cuộc sống