Người có phẩm chất đạo đức hoàn hảo ...


Người có phẩm chất đạo đức hoàn hảo sẽ không có được gì; người vĩ đại tự tước mất bản thân minh.

Trang Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 365 AC
Ngày mất: 286 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống