Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người có cái mũi bự nghĩ ai cũng nói về ...


Người có cái mũi bự nghĩ ai cũng nói về nó.
-
He that has a great nose, thinks everybody is speaking of it.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống