Người chồng quyết định khiến vợ mình ...


Người chồng quyết định khiến vợ mình ngạc nhiên thường chính mình lại thấy ngạc nhiên.
-
The husband who decides to surprise his wife is often very much surprised himself.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống