Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người càng thông minh và càng tốt thì càng ...


Người càng thông minh và càng tốt thì càng nhận thấy nhiều cái tốt ở mọi người.

Blaise Pascal

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thông minh

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà toán học
Ngày sinh: 19/6/1623
Ngày mất: 19/8/1662
© 2012 Danh ngôn cuộc sống