Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người biết học biết đủ cho ...


Người biết học biết đủ cho mình.
-
They know enough who know how to learn.

Henry Brooks Adams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giáo dục

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 16/2/1838
Ngày mất: 27/3/1918

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống