Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người bạn thực sự biết điểm yếu của ...


Người bạn thực sự biết điểm yếu của bạn nhưng chỉ cho bạn thấy điểm mạnh; cảm nhận được nỗi sợ của bạn nhưng củng cố niềm tin; thấy được những lo lắng của bạn nhưng giúp bạn giải phóng tinh thần; nhận ra những điều bạn bất lực nhưng nhấn mạnh những điều bạn có thể làm.
-
A true friend knows your weaknesses but shows you your strengths; feels your fears but fortifies your faith; sees your anxieties but frees your spirit; recognizes your disabilities but emphasizes your possibilities.

William Arthur Ward

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tinh thầntình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1921
Ngày mất: 30/3/1994

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc sống và lòng tin chỉ bị mất có một lần.

Ngạn ngữ Nga

© 2012 Danh ngôn cuộc sống