Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ngủ thì tốt, chết còn tốt hơn; nhưng dĩ ...


Ngủ thì tốt, chết còn tốt hơn; nhưng dĩ nhiên, tốt nhất sẽ là chưa bao giờ sinh ra.
-
Sleep is good, death is better; but of course, the best thing would to have never been born at all.

Heinrich Heine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chết

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 13/12/1797
Ngày mất: 17/2/1856
© 2012 Danh ngôn cuộc sống