Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ngôn từ được sử dụng để che dấu suy ...

Ngôn từ được sử dụng để che dấu suy nghĩ.

Ngôn từ được sử dụng để che dấu suy nghĩ.
-
One great use of words is to hide our thoughts.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nóisuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống