Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ngôn từ cũng là hành động, và hành động ...


Ngôn từ cũng là hành động, và hành động cũng là một loại ngôn từ.
-
Words are also actions, and actions are a kind of words.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống