Ngôn từ cũng giống như nắng mặt trời - ...


Ngôn từ cũng giống như nắng mặt trời - càng súc tích, càng bỏng cháy.
-
It is with words as with sunbeams - the more they are condensed, the deeper they burn.

Robert Southey

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 12/8/1774
Ngày mất: 21/3/1843
© 2012 Danh ngôn cuộc sống