Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ngôn ngữ của tình bạn không phải là ngôn ...


Ngôn ngữ của tình bạn không phải là ngôn từ mà là ý nghĩa.
-
The language of friendship is not words but meanings.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống