Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ngọn lửa soi sáng cũng là ngọn lửa thiêu ...


Ngọn lửa soi sáng cũng là ngọn lửa thiêu đốt.
-
The fire which enlightens is the same fire which consumes.

Henri Frederic Amiel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chíđam mê

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống