Ngọn lửa soi sáng cũng là ngọn lửa thiêu ...


Ngọn lửa soi sáng cũng là ngọn lửa thiêu đốt.
-
The fire which enlightens is the same fire which consumes.

Henri Frederic Amiel

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chíđam mê

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống