Ngồi xuống viết mới vô nghĩa làm sao khi ...


Ngồi xuống viết mới vô nghĩa làm sao khi anh còn chưa đứng lên để sống.
-
How vain it is to sit down to write when you have not stood up to live.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành độngý nghĩaviết

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống