Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ngôi nhà nhiều tiếng cười cũng là ngôi ...

Ngôi nhà nhiều tiếng cười cũng là ngôi nhà nhiều phiền muộn.

Ngôi nhà nhiều tiếng cười cũng là ngôi nhà nhiều phiền muộn.
-
The house of laughter makes a house of woe.

Edward Young

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhphiền muộn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 1683
Ngày mất: 5/4/1765
© 2012 Danh ngôn cuộc sống