Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ngồi dậy và để ý thì dễ lắm, điều ...


Ngồi dậy và để ý thì dễ lắm, điều khó là đứng dậy và hành động.
-
It is easy to sit up and take notice, What is difficult is getting up and taking action.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chíhành động

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.

Eleanor Roosevelt

© 2012 Danh ngôn cuộc sống