Ngồi dậy và để ý thì dễ lắm, điều ...


Ngồi dậy và để ý thì dễ lắm, điều khó là đứng dậy và hành động.
-
It is easy to sit up and take notice, What is difficult is getting up and taking action.

Balzac

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chíhành động

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống