Ngoài con chó, sách là người bạn tốt nhất ...


Ngoài con chó, sách là người bạn tốt nhất của con người. Trong con chó, quá tối để đọc.
-
Outside of a dog, a book is a man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.

Groucho Marx

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Diễn viên hài
Ngày sinh: 2/10/1890
Ngày mất: 19/8/1977

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống