Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ngoài con chó, sách là người bạn tốt nhất ...


Ngoài con chó, sách là người bạn tốt nhất của con người. Trong con chó, quá tối để đọc.
-
Outside of a dog, a book is a man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.

Groucho Marx

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Diễn viên hài
Ngày sinh: 2/10/1890
Ngày mất: 19/8/1977

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có đức tính nào vĩ đại hơn tình yêu không kỳ thị.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống