Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nghĩa vụ của lòng ái quốc đối với bất ...


Nghĩa vụ của lòng ái quốc đối với bất cứ ai là nói dối vì đất nước của mình.
-
It is the patriotic duty of every man to lie for his country.

Alfred Adler

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

yêu nướcquốc gia

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Ngày sinh: 7/2/1870
Ngày mất: 28/5/1937
© 2012 Danh ngôn cuộc sống