Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nghỉ ngơi là điều tốt, nhưng sự nhàm ...


Nghỉ ngơi là điều tốt, nhưng sự nhàm chán là anh em của nó.
-
Rest is a good thing, but boredom is its brother.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống