Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nghệ thuật thông thái là nghệ thuật biết ...


Nghệ thuật thông thái là nghệ thuật biết phải bỏ qua cái gì.
-
The art of being wise is the art of knowing what to overlook.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thông minh

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống