Nghệ thuật là trụy lạc. Anh không cưới ...


Nghệ thuật là trụy lạc. Anh không cưới nó hợp pháp, anh cưỡng ép nó.
-
Art is vice. You don't marry it legitimately, you rape it.

Edgar Degas

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuật

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 19/7/1834
Ngày mất: 27/9/1917
© 2012 Danh ngôn cuộc sống