Nghệ thuật là sự lừa gạt đẹp nhất ...


Nghệ thuật là sự lừa gạt đẹp nhất giữa mọi điều dối trá.
-
Art is the most beautiful deception of all.

Claude Debussy

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuật

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 22/8/1862
Ngày mất: 25/3/1918
© 2012 Danh ngôn cuộc sống