Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nghệ thuật khuyên bảo nằm ở việc khiến ...


Nghệ thuật khuyên bảo nằm ở việc khiến người nhận lời khuyên tin rằng mình tự nghĩ ra điều đó.
-
The art of advice is to make the recipient believe he thought the thought of it himself.

Frank Tyger

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giúp đỡ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống