Nghệ thuật không phải điều bạn thấy mà ...


Nghệ thuật không phải điều bạn thấy mà là điều bạn khiến người khác thấy.
-
Art is not what you see, but what you make others see.

Edgar Degas

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuật

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 19/7/1834
Ngày mất: 27/9/1917

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống