Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nghệ thuật không phải điều bạn thấy mà ...


Nghệ thuật không phải điều bạn thấy mà là điều bạn khiến người khác thấy.
-
Art is not what you see, but what you make others see.

Edgar Degas

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuật

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 19/7/1834
Ngày mất: 27/9/1917
© 2012 Danh ngôn cuộc sống