Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nghệ thuật ghi nhớ thực sự là nghệ ...


Nghệ thuật ghi nhớ thực sự là nghệ thuật của sự chú tâm.
-
The true art of memory is the art of attention.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống