Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nghệ thuật! Ai hiểu được nàng? Ta có thể ...


Nghệ thuật! Ai hiểu được nàng? Ta có thể gặp ai để hỏi về vị nữ thần vĩ đại này?
-
Art! Who comprehends her? With whom can one consult concerning this great goddess?

Beethoven

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuật

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 17/12/1770
Ngày mất: 26/3/1827
© 2012 Danh ngôn cuộc sống