Nghệ thuật! Ai hiểu được nàng? Ta có thể ...


Nghệ thuật! Ai hiểu được nàng? Ta có thể gặp ai để hỏi về vị nữ thần vĩ đại này?
-
Art! Who comprehends her? With whom can one consult concerning this great goddess?

Beethoven

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuật

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 17/12/1770
Ngày mất: 26/3/1827
© 2012 Danh ngôn cuộc sống