Ngày mai là sự trào phúng ngày hôm nay, Và ...


Ngày mai là sự trào phúng ngày hôm nay, Và cho thấy điểm yếu của nó.
-
Tomorrow is a satire on today, And shows its weakness.

Edward Young

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 1683
Ngày mất: 5/4/1765
© 2012 Danh ngôn cuộc sống