Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ngày lãng phí vì người khác không lãng phí ...


Ngày lãng phí vì người khác không lãng phí với bản thân mình.
-
A day wasted on others is not wasted on one's self.

Charles Dickens

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản thânlãng phí

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870
© 2012 Danh ngôn cuộc sống