Ngày lãng phí vì người khác không lãng phí ...


Ngày lãng phí vì người khác không lãng phí với bản thân mình.
-
A day wasted on others is not wasted on one's self.

Charles Dickens

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản thânlãng phí

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870
© 2012 Danh ngôn cuộc sống