Ngay khi sự sợ hãi tiếp cận gần, hãy tấn ...


Ngay khi sự sợ hãi tiếp cận gần, hãy tấn công và tiêu diệt nó.
-
As soon as the fear approaches near, attack and destroy it.

Chanakya

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sợ hãi

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 370 BC
Ngày mất: 283 BC

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống