Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ngay khi sự sợ hãi tiếp cận gần, hãy tấn ...


Ngay khi sự sợ hãi tiếp cận gần, hãy tấn công và tiêu diệt nó.
-
As soon as the fear approaches near, attack and destroy it.

Chanakya

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sợ hãi

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 370 BC
Ngày mất: 283 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống