Ngay khi bạn thấy lỗi mà không sửa, nó ...


Ngay khi bạn thấy lỗi mà không sửa, nó trở thành lỗi của bạn.
-
As soon as you see a mistake and don't fix it, it becomes your mistake.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống