Ngẫm cho kỹ, cái nhà to lớn, sức một cây ...


Ngẫm cho kỹ, cái nhà to lớn, sức một cây cột không thể chống đỡ. Sự nghiệp thái bình, sức một người không thể đảm trách.

Quang Trung

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 1753
Ngày mất: 16/9/1792

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống