Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu tôi nhìn được xa hơn những người ...


Nếu tôi nhìn được xa hơn những người khác, ấy là vì tôi đứng trên vai các vĩ nhân.

Isaac Newton

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiến thức

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 4/1/1643
Ngày mất: 31/3/1727
© 2012 Danh ngôn cuộc sống