Nếu tôi là những gì tôi có và nếu tôi ...


Nếu tôi là những gì tôi có và nếu tôi đánh mất những gì tôi có thì tôi sẽ là ai?
-
If I am what I have and if I lose what I have who then am I?

Erich Fromm

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 23/3/1900
Ngày mất: 18/3/1980

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống