Nếu tôi không viết để trút sạch tư ...


Nếu tôi không viết để trút sạch tư tưởng của mình, tôi sẽ phát điên mất.
-
If I don't write to empty my mind, I go mad.

Lord Byron

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 22/1/1788
Ngày mất: 19/4/1824
© 2012 Danh ngôn cuộc sống