Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số ...

Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số lượng thì tôi sẽ vượt trội nhờ

Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số lượng thì tôi sẽ vượt trội nhờ chất lượng của mình.
-
If I cannot overwhelm with my quality, I will overwhelm with my quantity.

Emile Zola

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 2/4/1840
Ngày mất: 29/9/1902
© 2012 Danh ngôn cuộc sống